News

BelgoFurnprospectiereis Zuidoost-Azië, een brede visie in een grensverleggende context

Om de ontwikkelingen van de concurrentie op wereldvlak te kunnen opvolgen, en om de positie van de beurs van Singapore te kunnen inschatten t.o.v. de beurs van Shanghai, ...
Lees Meer

Exportrepertorium 2017 van de pers

Het jaarlijkse exportrepertorium van BelgoFurn is opnieuw verschenen. Het werd een bijzonder attractieve en representatieve uitgave van 64 pagina’s waarin ongeveer een veertigtal leden zich aan de internationale handel voorstellen.
Lees Meer

Geslaagde marktprospectie Frankrijk

Eind verleden jaar vond de BelgoFurn prospectiereis naar de regio’s Rhône-Alpes en Auvergne plaats. Aan deze driedaagse actie namen niet minder dan twaalf bedrijven deel.
Lees Meer

Fascinerende BelgoFurnprospectiereis naar de USA

Met een delegatie van tien enthousiaste deelnemers trok BelgoFurn van 22 tot 29 januari 2017 naar de westkust van de USA.
Lees Meer

Exportbrochure 2017 voor Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk

Zoals vorige jaren publiceerde BelgoFurn in samenwerking met het Duitse vaktijdschrift “Möbelmarkt” in januari 2017 een nieuwe exportbrochure voor de Duitstalige markten d.w.z. gericht naar de handel in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
Lees Meer

BelgoFurnmissie naar de Musterring Partnerdagen in Rietberg

Tijdens de maand april organiseerde BelgoFurn voor haar leden een missie naar het hoofdkwartier van Musterring in Rietberg, waar de groepering twee maal per jaar haar nieuwe collecties aan haar dealers voorstelt.
Lees Meer

BelgoFurnspecials 2017 in buitenlandse vakbladen

Via talrijke reportages in de buitenlandse vakpers brengt BelgoFurn de collecties van haar leden zoveel mogelijk onder de aandacht van hun klanten en van de buitenlandse distributie.
Lees Meer

Franse distributie kent 4 van de 8 trofeeën aan Belgische bedrijven toe

Tijdens het congres van de Franse FNAEM (Fédération du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison) op 1 juni werden acht trofeeën uitgereikt.
Lees Meer

Meubelbeurs Brussel: 5 tot 8 november 2017

De Meubelbeurs van Brussel (Brussels Furniture Fair) is het platform bij uitstek voor het zakendoen met de Belgische meubelindustrie.
Lees Meer

Groepsdeelname beurs “Furniture Shanghai 2017” een global platform voor onze industrie

Reeds sedert 2011 wordt er in Shanghai jaarlijks collectief deelgenomen aan de beurs Furniture China.
Lees Meer

Frankrijkseminarie 3 juli 2017

Frankrijk staat in voor meer dan 40 % van onze globale uitvoer.
Lees Meer

BelgoFurnprospectiereis Zuidoost-Azië, een brede visie in een grensverleggende context

Om de ontwikkelingen van de concurrentie op wereldvlak te kunnen opvolgen, en om de positie van de beurs van Singapore te kunnen inschatten t.o.v. de beurs van Shanghai, waar we jaarlijks met een indrukwekkende groepsstand op aanwezig zijn, organiseerde BelgoFurn voor haar leden in maart 2017 een oriëntatiereis naar de belangrijkste niet-Chinese beurzen die tijdens het voorjaar in Zuidoost-Azië plaatsvonden nl. de Vietnam Furniture Fair (VIFA), de Malaysian International Furniture Fair (MIFF) en de EFE in Kuala Lumpur, de International Furniture Fair Singapore (IFFS) en de Jakarta International Furniture Fair (IFEX). 

Exportrepertorium 2017 van de pers

Het jaarlijkse exportrepertorium van BelgoFurn is opnieuw verschenen. Het werd een bijzonder attractieve en representatieve uitgave van 64 pagina’s waarin ongeveer een veertigtal leden zich aan de internationale handel voorstellen. Dit repertorium verschijnt in twee taalversies: Nederlands en Engels.

De Nederlandse versie werd, als een afzonderlijke bijlage van het Vakblad Meubel, naar de handel in Nederland verstuurd. De Engelse versie wordt naar de buitenlandse vakhandel verspreid via postzendingen en verdeeld op een aantal beurzen. Het is ook het basisdocument voor de diverse BelgoFurnprospectie-acties in het buitenland. 
Op eenvoudige aanvraag wordt U hiervan een exemplaar toegestuurd.

Geslaagde marktprospectie Frankrijk

Eind verleden jaar vond de BelgoFurn prospectiereis naar de regio’s Rhône-Alpes en Auvergne plaats. Aan deze driedaagse actie namen niet minder dan twaalf bedrijven deel. 

Het doel van deze reis was om onze industrie in direct contact te brengen met belangrijke actoren in de Franse distributie.

Voor deze actie had BelgoFurn gefocust op drie sterke familiale groepen nl. de groep Cot in Rhône-Alpes (meer dan 30 winkels), Raoul Bruyère in Lyon (een vijftiental winkels) en Rey-Géant du Meuble in Auvergne-Aveyron (tiental winkels). 

Legende foto: 

In de prestigieuze Cours de la Liberté in Lyon behoren vijf aan elkaar palende winkelpanden toe aan de familie Raoul Bruyère. Hier een groepsfoto met de familie Bruyère voor de winkel “Création Contemporaine”.

Fascinerende BelgoFurnprospectiereis naar de USA

Met een delegatie van tien enthousiaste deelnemers trok BelgoFurn van 22 tot 29 januari 2017 naar de westkust van de USA.  Het doel van deze prospectiereis was een dieper inzicht te verwerven in de structuur van de meubeldistributie, in de collectiesamenstellingen en in de smaak van de markt, in de invoerkanalen en in de diverse formules van furniture retailing.

Een bezoek aan de Las Vegas Winter Market Show met meetings met aankopers en verantwoordelijken van handels- en industriefederaties en een bezoek van talrijke showrooms  in Los Angeles stonden op het programma.

Legende foto: 

Van links naar rechts Paul Rom, Theo Theuns, Stephan Rom, Jean-Claude Neirynck, Maxim Defrancq, Mary Frye (Home Furnishings Association), Guy Vermeeren, Bernard Deheegher, Patrick Degens, Steven Verraes en Marc Defrancq.

Exportbrochure 2017 voor Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk

Zoals vorige jaren publiceerde BelgoFurn in samenwerking met het Duitse vaktijdschrift “Möbelmarkt” in januari 2017 een nieuwe exportbrochure voor de Duitstalige markten d.w.z. gericht naar de handel in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

De periode werd zo gekozen dat deze brochure vóór de meubelbeurs van Keulen 2017 verscheen.

Deze uitgave werd vooreerst integraal als Sonderheft opgenomen in het januari-nummer van het Duitse vaktijdschrift Möbelmarkt en werd vervolgens als afzonderlijke brochure verdeeld tijdens de beurs.

BelgoFurnmissie naar de Musterring Partnerdagen in Rietberg

Tijdens de maand april organiseerde BelgoFurn voor haar leden een missie naar het hoofdkwartier van Musterring in Rietberg, waar de groepering twee maal per jaar haar nieuwe collecties aan haar dealers voorstelt. Deze beurseditie was wel zeer bijzonder, daar niet alleen de nieuwe collecties werden voorgesteld, maar vooral omdat een nieuw concept werd gelanceerd nl. Gallery M. Gallery M steunt op een zeer sterke televisiereclamecampagne en beoogt een voor Musterring totaal nieuwe klantenkring aan te spreken. 

Het aanbod van Musterring is de laatste jaren geëvolueerd van eigentijdse commerciële meubelen in het midden en betere gamma van de markt, naar vier onderscheiden segmenten die zich richten naar vier duidelijk geprofileerde consumentengroepen met bijhorende marktbenadering:
1.    WK Wohnen (hoogste gamma)
2.    Musterring (midden en hogermidden gamma)
3.    Gallery M (nieuw concept)
4.    Set One (meeneemmarkt)

Legende foto: 

Boven (vlnr): Nadja Hilven (AWE-À la Carte³), Sjra Lendfers (Indera-Mecam), Kenneth Eyckmans (Gerlin) en Gert-Jan Gerretsen (Recor).
Tweede rij (vlnr): Jan Deknudt (Deknudt Mirrors), Stephan Rom (Rom) en Alain Schmets (Theuns-MTE).
Onderste rij (vlnr): Christophe Warlop (Neo Cocoon), Marc Defrancq (D&D Furniture), Helmut Salz (Musterring); Kris Nouwen (Recor) en Bernard Deheegher (BelgoFurn).
Ontbreken op de foto: Gerrit Janssens en Volker Schrader (Mintjens Group).

BelgoFurnspecials 2017 in buitenlandse vakbladen

Via talrijke reportages in de buitenlandse vakpers brengt BelgoFurn de collecties van haar leden zoveel mogelijk onder de aandacht van hun klanten en van de buitenlandse distributie.

In Duitsland gebeurde dit reeds in januari via de publicatie van een Belgiënummer in het vaktijdschrift Möbelmarkt.

Voor wat Frankrijk betreft zullen er eind oktober uitgebreide reportages verschijnen in de Courrier du Meuble.

In Nederland zal het Vakblad Meubel het 64 pagina’s tellende exportrepertorium publiceren.

Via deze gecoördineerde acties op onze voornaamste exportmarkten wordt het exportaanbod op regelmatige basis en opvallend tot bij onze klanten gebracht.

Franse distributie kent 4 van de 8 trofeeën aan Belgische bedrijven toe

Tijdens het congres van de Franse FNAEM (Fédération du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison) op 1 juni werden acht trofeeën uitgereikt. Het waren de lezers van het Franse vakblad Le Courrier du Meuble et de l’Habitat die via een online-enquête hun stem mochten uitbrengen op leveranciers actief op de Franse markt. In totaal werden 2.000 stemmen uitgebracht.

Vier van de acht trofeeën werden door leden van BelgoFurn in de wacht gesleept. De vier Belgische laureatenzijn:

-    D&D Furniture met het gamma Tabu Living, beste ontwerp in de categorie Designmeubelen;
-    Lee & Lewis met de eerste prijs in de categorie Emblematisch Design;
-    Varam met de collectie Nautillus, beste design in de categorie zitmeubelen;
-    Rom met de collectie Signature, eerste prijs ergonomie zitmeubelen.

Bernard Deheegher van BelgoFurn: “Dit onderzoek leverde voor onze industrie een prachtig resultaat op: vier van de acht nominaties werden door BelgoFurn-leden in de wacht gesleept. Dit is niet alleen voor de betrokken bedrijven een waardevolle erkenning, maar tevens voor onze sterk op Frankrijk gerichte industriebranche in haar totaliteit. Meer dan 40 % van de Belgische meubelen zijn namelijk bestemd voor de Franse markt. Dat deze nominaties via een brede onlinebevraging door de Franse distributie worden toegekend, is veelzeggend. Het houdt in dat onze industrie gewaardeerd wordt door de Franse distributie en dat onze collecties oriënterend zijn voor de Franse winkelvloer.”

De vier andere trofeeën werden toegekend aan vier Franse fabrikanten (Célio, Sedac Meral, Technilat en Minet).

Legende foto: 

(vlnr) Marc Defrancq (Tabu Living), Kateline Dierckx (Lee & Lewis), Alex Vanraes (Varam), en Bernard Deheegher (BelgoFurn) die de trofee namens het bedrijf Rom in ontvangst nam.

Meubelbeurs Brussel: 5 tot 8 november 2017

De Meubelbeurs van Brussel (Brussels Furniture Fair) is het platform bij uitstek voor het zakendoen met de Belgische meubelindustrie.

Bijna alle Belgische fabrikanten stellen er hun topcollecties in optimale omstandigheden tentoon.

De data zijn van 5 tot 8 november 2017. Deze vakbeurs vindt plaats in Brussels Expo (Heizelpaleizen).

www.meubelbeurs.be

Groepsdeelname beurs “Furniture Shanghai 2017” een global platform voor onze industrie

Reeds sedert 2011 wordt er in Shanghai jaarlijks collectief deelgenomen aan de beurs Furniture China. De beurs bezit een belangrijk bezoekerspotentieel voor bedrijven die mikken op een internationale ontwikkeling buiten de ons omringende landen : de markten uit Zuid-Amerika en Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, de volledige “Pacific region” met Japan, Korea en talrijke andere landen, het Midden-Oosten en delen van Afrika. Ook uit diverse Europese landen ontmoeten we bekende en minder bekende inkopers. De laatste deelname, in september 2016, is commercieel succesvol verlopen, o.a. dank zij de gunstige wisselkoers van de Euro t.o.v. de US Dollar.

De groepsdeelname met gemeenschappelijke standbouw, wordt in 2017 hernomen.

De groepstand bevindt zich aan de ingang van halle E1.

De beurs vindt plaats van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 september 2017.

De deelnemers zijn:

-    Evan (www.evan.be)
-    Up2date-Medalounger (www.medalounger.com)
-    Meubar (www.meubar.be)
-    Neyt (www.neytfurniture.com)
-    Recor Home (www.recorhome.com
-    Tabu Living –Defrancq (www.tabuliving.com)
-    Vincent Sheppard (www.vincentsheppard.com)
-    Wolmat (www.wolmat.be)

 

Frankrijkseminarie 3 juli 2017

Frankrijk staat in voor meer dan 40 % van onze globale uitvoer.

Om deze positie te kunnen handhaven is een diepgaande kennis van de markt van essentieel belang. BelgoFurn probeert haar leden hierbij zoveel mogelijk bij te staan o.a. via het regelmatig organiseren van prospectiereizen naar de distributie, en via het aanbieden van themagerichte seminaries.

Als spreker op het volgende seminarie nodigen we de heer Christophe Gazel, sinds 1993 directeur-generaal van de Ipea, uit. De heer Gazel kent als geen ander het reilen en zeilen van de Franse distributie en industrie.

Tijdens het geplande seminarie zal hij volgende actuele thema’s op een boeiende en interessante wijze toelichten :

- "Les évolutions chiffrées du marché – bilan 2016, conjoncture 2017 et perspectives 2020 par familles de produits et types de distribution

- Le grand retour du métissage des styles, à partir d’une enquête auprès des Français sur ce qu’ils possèdent et ce qu’ils souhaitent acheter en termes de styles de produits

- L'attitude et la perception des acheteurs de meubles en ligne

- Le parcours d’achats du consommateur français de mobilier"

 

Contacteer ons

Belgofurn
Belgian Furniture Export Association

Hof-Ter-Vleestdreef 5 b1
BE-1070 Brussel
T. +32 2 528 58 16
E. info@belgofurn.com